Ocena brak

Społeczeństwo feudalne - Zamek i władza

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Osłabienie władzy królewskiej powodowało, że zamek feudała stał się centrum władztwa terytorialnego. Określone też było terytorium (często drogą walk). Panowie feudalni świeccy i duchowni otrzymywali od władcy tzw. immunitet, który zwalniał ich dobra w całości lub części od świadczeń na rzecz państwa i przyznawał prawo sądzenia ludzi na podległym im terytorium. Ten system władzy nad ludźmi rozwinął się szczególnie we Francji, w Anglii przywileje pana były znacznie ograniczone, w Niemczech społeczeństwo musiało ponosić ciężary na rzecz władcy i jego to sądom podlegali ludzie wolni.

Podobne prace

Do góry