Ocena brak

Społeczeństwo feudalne - Włość senioralna

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Od schyłku X w. krajobraz zachodniej Europy wzbogacił się o sieć zamków i wież wznoszonych przez władców i możnych. Stały się one centrum wielkiego majątku ziemskiego (włości senioralnej). Na niektórych terenach wchłonęła ona większość ziem uprawnych i zagospodarowanych lasów. Podstawą dochodów pana feudalnego były świadczenia uiszczane przez wszystkich jego poddanych, a także różne rekwizycje, przeprowadzone pod pretekstem zapewnienia ludności ochrony i pokoju.

Uciskowi temu nie mogli się sprzeciwić ani wolni ani niewolni chłopi, a także właściciele mniejszych majątków ziemskich, którzy nie byli w stanie zapewnić sobie pomocy zbrojnych oddziałów. Oddawali część lub całość swoich ziem możniejszemu w zamian za opiekę. Otrzymywali je z powrotem na użytkowanie ale już obciążone świadczeniami na rzecz pana feudalnego. Uważali się nadal za wolnych, ale tracili niezależność ekonomiczną.

Podobne prace

Do góry