Ocena brak

Społeczeństwo feudalne - Senior i wasal

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na wierności seniorowi oraz pomocy przez którą rozumiano obowiązek walki zbrojnej na wezwanie seniora i służenie mu radą. Początkowo lenno które stało się dziedziczne nie mogło być dzielone. Ta zasada powodowała że rodzina skupiała się wokół feudała, a odsunięcie kobiet, młodszych synów i dzieci z nieprawego łoża od prawa dziedziczenia różnicowało jej członków majątkowo.

Ci którzy nie mogli dziedziczyć przeznaczali byli do kariery duchownej lub rycerskiej na dworze seniora, niekiedy decydowano się na wspólne prowadzenie majątku bez jego dzielenia. W XII w zasada ta zaczęła się załamywać. Do dziedziczenia dopuszczano kobiet, dzielono lenna między spadkobierców, handlowano nimi.

Podobne prace

Do góry