Ocena brak

Społeczeństwo feudalne - Renta feudalna

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

W społeczeństwie wiejskim zacierały się stopniowo różnice między drobnymi właścicielami a dzierżawcami, chłopami wolnymi i niewolnymi bo wszyscy oni zobowiązani byli do służb i powinności. Uiszczane przez chłopów świadczenia składały się na rentę feudalną, która była podstawą utrzymania pana feudalnego.

Stanowiła ją pańszczyzna, daniny (składane najczęściej w naturze), oraz różnorodne świadczenia okolicznościowe, z racji zawarcia małżeństwa lub odziedziczenia spadku. Dochód feudałów powiększały grzywny płacone za wykroczenia i przestępstwa. Najczęściej zagarniał on też należną Kościołowi dziesięcinę.

Podobne prace

Do góry