Ocena brak

Społeczeństwo feudalne - Początki systemu feudalnego

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Między X a XII w. w Europie ukształtowało się społeczeństwo feudalne. Wyróżniał je system organizacji gospodarczej, społecznej, politycznej, oparty na bezpośrednich związkach między ludźmi. Zasadniczą cechą tego systemu było to że wąska warstwa wielkich właścicieli ziemskich - feudałów, dominowała nad chłopami. U źródeł kształtowania się społeczeństwa feudalnego znajdował się specyficzny podział pracy: między tymi którzy uprawiali ziemie (chłopami), a tymi którzy ją wojowali (rycerzami).

Wojownicy przejęli od chłopów ciążące na wszystkich ludziach wolnych obowiązki polityczne i wojskowe, zapewnili im opiekę, ale za to część plonów zebranych przez chłopa należała się im. Początki kształtowania się systemu feudalnego miały miejsce w państwie karolińskim, w którym za panowania Karola Wielkiego powstały zależności między seniorem a jego wasalem. Słabsi ekonomicznie rycerze szukali ochrony u możnych, ci zaś potrzebowali coraz większej liczby ludzi im oddanych, by organizować ochronę przed wrogiem lub pokonać rywala.

Podobne prace

Do góry