Ocena brak

ŚPIĄCZKA CUKRZYCOWA

Autor /karanga Dodano /25.11.2013

Cukrzyca u dzieci rozwija się zawsze wskutek niedoboru insuliny i cechuje ją postępująca niedomoga układu wyspowego trzustki, skłonność do stanów kwasicy i śpiączki, a także wrażliwość na insulinę. Początek cukrzycy u dzieci jest najczęściej nagły, dlatego ciągle jeszcze stosunkowo wysoki procent rozpoznań postawionych jest w czasie śpiączki. Często czynnikiem wyzwalającym objawy są banalne infekcje. Stany śpiączkowe w przebiegu cukrzycy można podzielić na: śpiączkę ketonową i nieketono-wą. Ta ostatnia dzieli się na hiperosmolar-ną, mleczanową i hipoglikemiczną.

Różnicowanie między śpiączką ketonową a nieketonową przeprowadzić można przy łóżku chorego, używając odczynnika „keto-testu” (oznaczenie acetonu we krwi, a także w moczu).

W śpiączce hiperosmolarnej charakterystyczna jest niewielkiego stopnia kwasica metaboliczna lub jej brak.

Jeśli kwasica metaboliczna jest znaczna (charakterystyczne dla śpiączki ketonowej), należy wyliczyć tzw. pułapkę anionową (anion gap) wg wzoru (Na + K) — (Cl + + HCOg) w mmol/1. Wartości powyżej 16—•

—20 mmol/1, przy stwierdzeniu kwasicy metabolicznej i braku ketozy, wskazują na śpiączkę mleczanową.

Różnicowanie śpiączek u chorych z cukrzycą przedstawiono w tab. 3, wg H. Lud-wiczak). Należy pamiętać, że jak podkreśla Ludwiczak, śpiączka ketonowa może mieć podwyższone wartości osmolarności i .^„pułapki anionowej”, co zależy od dużych stężeń glikemii i niekiedy wzrostu stężenia mocznika i potasu we krwi.

Różnicowanie między śpiączką ketonową a hipoglikemiczną przedstawiono w tab. 3 (wg H. Ludwiczak).

Śpiączka ketonowa. Do groźnych objawów należą: znaczne odwodnienie, zapaść krążeniowa, hiperglikemia, wzrost stężenia związ-ś ków azotowych i ketonowych, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, względna insulinooporność będąca następstwem kwa-t sicy ketonowej i obniżonego tkankowego zużycia glukozy.

Główne zasady leczenia:

1)    właściwa insulinoterapia,

2)    właściwe nawodnienie i uzupełnienie elektrolitów,

3)    wyrównanie kwasicy metabolicznej.

 

Podobne prace

Do góry