Ocena brak

SPEER ALBERT (1905-1981) - polityk

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii *NSDAP od 1931 r. , zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów budo­wy obiektów państwowych i deko­racji masowych imprez propagando­wych, co przesądziło o jego karie­rze. W 1934 r. został architektem Hitlera, a później kolejno: szefem urzędu w Niemieckim Froncie Pra­cy, szefem działu ds. budownictwa inwestycyjnego w sztabie zastępcy Fiihrera, od 1942 r. szefem Organi­zacj i Todta (po śmierci jej twórcy), ministrem ds. uzbrojenia i amunicji oraz generalnym pełnomocnikiem ds. uzbrojenia w Urzędzie Planu Czteroletniego.

Dzięki wybitnym zdolnościom organizacyjnym przy­czynił się do szybkiej rozbudowy niemieckiego przemysłu zbrojenio­wego; np. produkcja pojazdów pan­cernych wzrosła z 5200 w 1941 r. do 27 300 w 1944 r., produkcja amuni­cj i z 540 tys. t w 1941 r. do 3350 tys. t w 1944 r. Pod koniec wojny rozważał możliwość dokona­nia zamachu na Hitlera, ale nigdy nie zdecydował się na to.

W maju 1945 r. został aresztowany przez żołnierzy brytyjskich we Flensbur-gu,stanął przez Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w *No-rymberdze oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludz­kości (wykorzystywanie przymuso­wych robotników w przemyślezbrojeniowym); uznany za winnego,został skazany na 20 lat więzienia.Karę odbył w całości w berlińskimwięzieniu Spandau.

Podobne prace

Do góry