Ocena brak

Specyfikacja amerykańskiego sądownictwa

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

-system rządów federalnych jest trójstopniowy:

-sądy dystryktowe (94): rozstrzygające jako sądy pierwszej instancji spory cywilne i karne przy udziale sędziego zawodowego i ławy przysięgłych

-sądy apelacyjne (13): działające jako sądy odwoławcze od wyroków sądów dystryktowych- Sąd najwyższy (9 - osobowy): ostateczna instancja odwoławcza i wydaje ostateczny wyrok

Funkcje władzy sądowniczej:

f. kreacyjna interpretacyjna sądy, tworząc i posługujące się precedensami, kreują obowiązujące normy prawne, które uzupełniają normy prawne, które uzupełniają porządek ustawowy

f. ustrojodawcza: wypływa z prawa wszystkich sądów powszechnych do badania konstytucji i legalności aktów prawnych

Sąd Najwyższy określany jako „trzecia" izba Kongresu, gdyż może swoim orzeczeniem obalić to, co uchwaliły dwie izby parlamentu

-władza sądownicza w USA określa się mianem „trzeciej" władzy/ która skutecznie równoważy władze ustawodawczą i wykonawczą ( sady tworzą precedensy, interpretują przepisy ).

Podobne prace

Do góry