Ocena brak

Specyfika i zasady wyborów samorządowych

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym, poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy

 • Podstawowymi organami samorządu terytorialnego pochodzącymi z wyboru są:

 1. Rada gminy

 2. Rada powiatu

 3. Sejmik województwa

 • Konstytucja, ustawy o samorządzie, ordynacje wyborcze

 • Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.

 • Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta

 • Polscy obywateli, którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują stale na obszarze działania danej rady (sejmiku)

 • Warunkiem czynnego i biernego prawa wyborczego jest stałe zamieszkiwanie terytorium

 • Punktem tworzenia okręgów wyborczych jest sołectwo w gminie, gmina w powiecie, powiat lub jego część w województwie.

 • Zarządzenie wyborów – premier.

 • Terytorialne komisje wyborcze i komisje obwodowe

 • Podziału gminy na obwody dokonuje rada gminy

 • Gminy – okręgi jednomandatowe lub wielomandatowe

 • Rady powiatu – okręgi wielomandatowe (gmina jako okręg wyborczy)

 • Województwo – okręgi wielomandatowe (powiat lub jego część)

 • Jednomandatowe – głosowanie na człowieka, wielomandatowe – głosowanie na listę

 • Tworzenie komitetów wyborczych – partie, koalicje, organizacje społeczne, wyborcy. Kampanie wyborcze oraz zgłaszanie kandydatów na radnych

 • Zmniejszanie liczby radnych we wszystkich organach przedstawicielskich

Podobne prace

Do góry