Ocena brak

Specyfika cywilizacji europejskiej

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Cechy kultury europejskiej:

  • indywidualizm,

  • postęp,

  • czas,

  • aktywność i innowacyjność,

Cywilizacja zachodnia: Człowiek wybija się ponad świat, który ma mu służyć ( korzenie tego myślenia Biblia i Judaizm), dominacja i panowanie człowieka nad przyrodą i światem, brutalizacja przyrody, Bóg poza światem, świat to sfera profanum, oddzielenie civitas dei od civitas terren ,czas idzie na przód sami go kształtujemy,

Wschód (Chiny, Indie, buddyzm etc.): jedność człowieka z przyrodą, ochrona życia w każdej postaci, przenikanie świata przez Bogów, świat to sfera sacrum, człowiek częścią kosmosu, kosmos to całość, czas to koło, czas to los- trzeba czekać co przyniesie,

Czas i postęp:

Judejska tradycja czasu ( linearna, cały czas naprzód)

Do tego w trakcie czasu należy doskonalić dzieło boskie jakim jest świat przez co kontynuujemy jego dzieło,

Kolejnym elementem jest teoria ewolucji – doskonalenie świata w czasie,

Kultura chrześcijańska- zamknięty czas grzechu pierworodnego i otwarty czas dla odkupienia, pozytywna orientacja „ku przyszłości”, człowiek musi pomóc zbawieniu,, czas trzeba szanować i wykorzystywać,

Europa a Chiny / skrótowo /

Nauka Europejska nastawiona na rozwój i nowoczesność

Chińska na tradycje i kontynuowanie tego co było

Europa otwarta na inne tradycje

Chiny zamykają się we własnym kręgu kulturowym

Europa wyciąga wnioski z porażek i klęsk ( choćby militarnych – reformy wojska)

Chiny trwają w tradycji ( dzidy bambusowe przeciwko karabinom vide wojny opiumowe)

Europa posiada jednoznaczny precyzyjny język do opisu wszystkiego

Chiny – język wieloznaczny, sens wynika z kontekstu wypowiedzi,

Europa kładzie nacisk na prawa człowieka

Chiny nacisk na trwanie państwa jako instytucji nawet wbrew człowiekowi i logice

Cechy Chin: człowiek składnik całości, świat jako VEN – harmoniczna całość gdzie wszystko jest zaplanowane i ma swoje miejsce.

Tradycja, spokój brak zmian, równowaga, kult wiedzy i biurokracja to się liczy w Chinach.

Podobne prace

Do góry