Ocena brak

Specyficzne tło pracy nauczyciela

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Warunki pracy: niedookreślone, zmienne, bardzo dynamiczne i niestandardowe

Plan pracy nauczyciela jest modyfikowany w toku lekcji, obraz lekcji kształtuje się w jej trakcie- dlatego nauczyciel nie działa odtwórczo. Nauczyciel działa twórczo i w biegu- nie może zawieść toku lekcji i pomyśleć w spokoju, wszystko tworzy się w trakcie nieustannej interakcji. Uczniowie też są „architektami”- uczenie powinno dostarczać uczniowi radości.

Dialog bez arbitra- momenty dialogu, gdzie wszyscy mają monopol na rozwiązywanie- nie tylko nauczyciel, mamy dużo rozwiązań

Nie powinno być struktur zamkniętych a struktury otwarte (otwartość na uczniów i możliwość korygowania, a nie przekonanie że mam zawsze rację z racji wykształcenia, wieku, pozycji itp.)

Struktury abstrakcyjne, a nie konkretne (wyspecyfikowane)- pozwalające na rozważanie wielu sytuacji.

Im praca przebiega w warunkach bardziej niedookreślonych, im narzędzie pracy bardziej niespecyficzne, tym nauczyciel musi być bardziej przygotowany na tworzenie nowych teorii, zasad i reguł działania „w biegu” (nowe sposoby reagowania) na każdej lekcji.

Wykształcenie teoretyczne (użyteczna wiedza nauczyciela) ma bardzo duże znaczenie, ale też ważne jest wykształcenie metodyczne (musi być przygotowany i umieć sobie radzić w klasie)

zawody, w tym zawód nauczyciela i zdarzenia krytyczne, które uzmysławiają nauczycielowi, że musi być przygotowany na nie i przeprowadzić profesjonalnie osąd zdarzeń krytycznych- ten osąd jest ważny, bo nauczyciel nie dysponuje wiedzą pełną i pewną, w prawie naukowości nie mieście się każdy przypadek. Sytuacja krytyczna to taka, której nie obejmuje ogólna teoria, a nauczyciel sam sobie musi z nimi poradzić i je rozwiązać.

Świat myśli nauczyciela powinien być zdecydowanie szerszy i głębszy niż świat jego praktycznych działań, bo świat myśli to bezpieczne zaplecze dla nauczyciela

Podobne prace

Do góry