Ocena brak

Specyficzne i niespecyficzne czynniki pomyślnego rozwoju

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Każdy okres życia narażony jest na specyficzne czynniki ryzyka i specyficzne czynniki rozwoju pomyślnego. Od tego, czy pojawią się czy też nie zależy nie tylko sam przebieg naszego rozwoju, jego tempo i rytm, ale także poziom naszych osiągnięć rozwojowych, wielkość zasobów (wiedzy i umiejętności), z jakimi wkroczymy w następną fazę życia.

Prócz czynników specyficznych czyli charakterystycznych dla danego okresu życia można mówić o czynnikach niespecyficznych, a więc takich, które niezależnie od tego, kiedy się pojawią będą albo zakłócały bieg naszego życia albo też będą sprzyjały realizacji kolejnych zadań, jakie przed nami stają.

Podobne prace

Do góry