Ocena brak

Specyficzne chrześcijańskie elementy poglądu na świat

Autor /Jimi Dodano /06.07.2011

  1. Pojęcie Boga osobowego jako stwórcy, który nakazem woli powołał do życia świat z niczego.

  2. Radykalna różnica, nawet przeciwieństwo Boga i stworzenia – pierwiastek dualistyczny.

  3. Idea zbawienia człowieka od grzechu i śmierci przez osiągnięcie zjednoczenia z Bogiem – człowiekiem, czy zbawicielem.

Chrześcijaństwu przyszło rozwijać się w kulturze, która wypracowała określony stosunek człowieka do świata i samego siebie, a także określony typ filozofii.

Do góry