Ocena brak

Spawanie i zgrzewanie

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Snopy iskier Jasny płomień palą­cego się acetylenu lub oślepiające światło łuku elektrycznego - spa­wanie jest czynnością wyjątkowo spektakularną. Ale, spawać lub zgrzewać można również wiązką lasera, ultradźwiękami, a nawet przez tarcie.
Spawanie i zgrzewanie to łączenie ze sobą ka­wałków metalu za pomocą obróbki cieplnej. Powierzchnie metali rozgrzewa się tak, że ulegają nadtopieniu, po czym łączy się je ze sobą. Po usunięciu źródła ciepła metale stygną i zestala­ją się, trwale połączone. Jeśli dwa kawałki metalu tylko łączymy ze sobą, to taki proces nazywamy spawaniem, jeśli natomiast rozgrzane kawałki me­talu ściskamy, to wtedy mamy do czynienia ze zgrzewaniem. Podczas spawania możemy również nakładać dodatkową warstwę metalu - spoiwa, lecz nie zawsze jest to konieczne.
Cywilizacje starożytne wykorzystywały techni­ki spawania i zgrzewania zarówno do wykonywa­nia metalowych ozdób, jak i praktycznych narzędzi. Wśród wczesnych przedmiotów wykonanych w ten sposób wymienić należy ozdobną miedzianą płytę wykonaną w Mezopotamii (dzisiejszy Irak) pod koniec IV wieku p.n.e., oraz egipski zagłówek z około 1350 r. p.n.e. Głownie mieczy wykony­wano z rozżarzonych żelaznych pasków, kując je tak długo, aż połączyły się trwale. Proces ten, zwa­ny zgrzewaniem kuźniczym, pozwalał na wytwa­rzanie brzeszczotów, które były w stanie wytrzymać mocne uderzenia. Niektóre techniki spawania wykorzystywane po dziś dzień żywo przypominają techniki antyczne. Dziś jednak proces taki jest znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia.

Podobne prace

Do góry