Ocena brak

Sparta - początki i ustrój państwa

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

1.Początki państwa

Początki państwa spartańskiego są objęte mgłą tajemnicy . Prawdopodobnie Dorowie , podbijając Grecję , założyli w dolinie rzeki Eurotas miasto-państwo Spartę . Cechą charakterystyczną państwa spartańskiego była monarchia z dwoma królami .

2.Ustrój społeczny

Ustrój społeczny Sparty był podobno ustanowiony przez mędrca Likurga , który miał nadać państwu prawa . Według tradycji Spartanie po podbiciu Lakonii podzielili ziemię między siebie na równe działy . Zasada ta przetrwała kilka wieków jako fundament ustroju społecznego . Ludność podbita to heloci , którzy jak niewolnicy pracowali na działkach Spartan . Ziemia należała do państwa . Periojkowie mieszkali wokół Sparty , byli wolni osobiście , ale bez praw politycznych .

3.Ustrój polityczny

Ustrój polityczny Sparty ukształtował się pod wpływem wojen . Na czele państwa stało dwóch królów , których władza była ograniczona przez radę starszych - geruzję ( 28 członków ) i 5 eforów ( arystokratycznych nadzorców ). Stopniowo eforowie przejęli pełną kontrolę nad polityką , administracją , prowadzeniem wojen i helotami . Rola zgromadzenia ludowego - apella - była niewielka . Nie miało inicjatywy zmiany prawa , zatwierdzało jedynie wnioski eforów . Cała uwaga , styl życia " równych " podporządkowany był prowadzeniu wojny , a na wojnie nie ma demokracji , czyli woli większości . W VII - VI wieku p.n.e. dokonał się podbój Messenii przez Spartan i utworzenie najpotężniejszego państwa greckiego . Utrzymanie dominacji politycznej Sparty i Spartan na południu Grecji było możliwe dzięki podporządkowaniu ustroju i sposobu życia Spartan jednemu celowi - utrzymaniu ludności podbitej w posłuszeństwie , dzięki zmilitaryzowaniu państwa . Temu celowi miało służyć słynne i dzisiaj wychowanie spartańskie .

Każdy Spartanin od urodzenia był podporządkowany bezdusznym prawom państwowym . O życiu człowieka od urodzenia decydowali starsi i przywódcy państwa . Jedynie silne i zdrowe jednostki - chłopcy i dziewczynki - mogli przeżyć . Dzieci słabe po urodzeniu pozostawiano w górach .

Chłopcy do 7 roku życia pozostawali w domu , a następnie aż do podeszłego wieku - 50 - 60 lat - pędzili życie obozowe , według ścisłych rygorów . Po 30 roku życia Spartanie mogli się żenić , tylko po to , by mieć dzieci , najlepiej zdrowych chłopców .

Spartanie byli słabo żywieni dostawami ze swych majątków ziemskich . Życie w obozie niesamowicie surowe , brutalne i twarde było poddane wielu ograniczeniom . Prawdziwy Spartanin to człowiek zahartowany , niewrażliwy na ból , chłód i niewygody . Przyzwyczajony , jak to w wojsku , do krótkiej , jasnej odpowiedzi . Prawdziwy Spartanin powinien z pogardą dla śmierci iść do walki . Największą hańbą było cofnąć się na polu bitwy .

Podobne prace

Do góry