Ocena brak

SOKOŁOWSKI WASILIJ (1897-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Uczestnik wojny domowej 1918-20, absolwent Akademii Sztabu Gene­ralnego (1921), od lutego 1941 r. za­stępca szefa Sztabu Generalnego, a następnie szef sztabu Frontu Za­chodniego. W latach 1943-44 dowo­dził Frontem Zachodnim, 1944-45 był szefem sztabu 1 Frontu Ukraiń­skiego, a następnie w kwietniu-maju zastępcą dowódcy 1 Frontu Białoru­skiego. W latach 1946-1949 dowód­ca radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech, a od 1952 do 1960 r. szef Sztabu Generalnego.

Podobne prace

Do góry