Ocena brak

SOCJOTERAPIA - Struktura zajęć socjoterapeutycznych

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Mają one charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy, ćwiczenia. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycję aktywności sprzyjającej osiągnięciu tych celów.

  • Zasady:

- bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczestników

- każda osoba ma prawo zostać wysłuchana

- to, co się dzieje tutaj, pozostaje między nami

- spotykamy się regularnie, nie spóźniamy się

- w toku zajęć wypracowujemy normy dotyczące komunikowania się, zwracamy do siebie bezpośrednio, nie oceniamy itp.

  • Etapy tworzenia i funkcjonowania grupy:

I okres powstawania grupy

II krystalizowanie się norm grupowych (związane z powitaniem, akceptacją zasad itp.).

III właściwy etap pracy z grupą (realizacja celów terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych)

IV przygotowanie do zakończenia funkcjonowania grupy (wypracowanie sposobów kontaktowania się uczestników po zakończeniu, aktywne poszukiwanie wsparcia, zebranie informacji zwrotnych).

Zajęcia mają zawsze opracowany scenariusz (przynajmniej ramowy), który przygotowuje się pod kątem przyszłej grupy socjoterapeutycznej.

Do góry