Ocena brak

SOCJOTERAPIA - Przyczyny zaburzeń zachowania

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Traumatyczne doświadczenie (Uraz) - przeżycie wstrząsającej lub bardzo przykrej sytuacji, która często wywiera negatywny wpływ na psychikę i jej rozwój (np. gwałt, śmierć rodziców). Traumatyczne zdarzenia mogą powodować silne urazy psychiczne, co z kolei może być przyczyną zaburzeń czy chorób, szczególnie nerwic. Traumatyczne doświadczenie może zniszczyć podstawowe poglądy na życie, takie jak zaufanie, bezpieczeństwo, przewidywalność. Uczucia te mogą być tak silne, że w przeciwieństwie do normalnego zmartwienia, nie ustępują stopniowo z czasem, ale utrzymują się stale, lub wręcz po jakimś czasie pogłębiają.

Trwałe skutki urazów dotyczą:

  • Sądów poznawczychdziecko w naturalny sposób zawsze usiłuje zrozumieć to, co mu się przydarza. Dotyczy to szczególnie doświadczeń bolesnych i trudnych. Zagrożenie nie pozwala lekceważyć takich wydarzeń. Dziecko potrzebuje określić zasięg zagrożenia oraz jego tło, tak by w przyszłości wiedzieć, kiedy go się spodziewać. Niepowodzenie w poradzeniu sobie z bolesnym przeżyciem oznacza, że trudno jest zrozumieć to, co się zdarzyło. W przyjętym przez dziecko wyjaśnieniu następuje uogólnienie zagrożenia na liczne aspekty rzeczywistości.

  • Zachowań – urazowym sądom o rzeczywistości odpowiadają określone stereotypy zachowań. Trwałość stereotypu zależy od stopnia ogólności związanego z nim sądu poznawczego. Cechy zaburzeń zachowania: nieadekwatność, sztywność reakcji, szkodliwość dla podmiotu i otoczenia zostały omówione w poprzedniej części tego programu.

  • Przeżyć emocjonalnych – przeżycie sytuacji urazowej łączy się z doświadczeniem negatywnych emocji (np. lęku, poczuci krzywdy, poczucia bezsilności, złości, wstydu). Zostają one „połączone” z elementami doświadczanej sytuacji. W przyszłości pojawianie się w otaczającej rzeczywistości bodźców podobnych do tych, które były związane z urazem, powoduje ponowne doświadczenie danych emocji. Na przykład poczucie krzywdy wywołane stałym lekceważącym traktowaniem przez rodziców może się pojawić w kontaktach z innymi ludźmi. Zamieszczone poniżej przykłady pokazują możliwe skutki urazów w sferach poznawczej, behawioralnej i emocjonalnej.

Podobne prace

Do góry