Ocena brak

SOCJOTERAPIA - Dynamika grupy socjoterapeutycznej

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

  1. Faza orientacji i zależności – kiedy uczestnicy się nie znają, czują się skrępowani, oczekują ukierunkowania)- może być ona powiązana z fazą buntu ( ze względu na młodzież sprawiającą trudności, niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami itp.).

  2. Tzw. „unia personalna” – w momencie, gdy uczestnicy zaczną przestrzegać normy, to co się dzieje w grupie, zostaje między nami.

  3. Integracjawzajemne zaufanie, otwartość, ujawnienie emocji, wzrost poczucia bezpieczeństwa).

  4. Zjawisko kryzysu – może wystąpić lecz nie musi; wówczas, gdy ujawniają się konflikty grupowe, związane jest również z kształtowaniem się ról i pozycji w grupie.

  5. Dochodzenie do wspólnych rozwiązań i konstruktywnych wniosków i pracy. – Zachodzą zmiany:

  • w sposobie komunikowania się (od komunikacji ukrytej, jednostronnej do dwustronnej, jawnej, otwartej)

  • grupa bardziej koncentruje się na wydarzeniach „tu” i „teraz”, niż na tym, co „przedtem” i „tam”

  • współdziałanie z kolegami i uczestnikami

  • wzrost tolerancji wobec różności i odmienności

  • większa samodzielność dzieci i ich większy wpływ na przebieg spotkań

Podobne prace

Do góry