Ocena brak

Socjologiczne rozumienie kultury: cztery komponenty obszaru zjawisk społecznych

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

1. wytwory ludzkiej pracy -kultura materialna (wszelkie wytwory ludzkiej działalności, które powstają w relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym);

2. instytucje społeczne -kultura społeczna (wyznacza środowisko społeczne człowieka, stosunki między ludźmi i akceptowane wzory zachowań);

3. normy i wartości -kultura normatywna (tworzy system norm, instytucji i wartości, które kreują ład instytucjonalny i etyczny, oraz nadają sens i przewidywalność ludzkim działaniom),

4. symbole i mity -kultura symboliczna (należy do świata zjawisk duchowych i psychologicznych, zawiera się w świecie symboli, dyskursów i mitów).

Wartości nadają sens ludzkim działaniom, wyznaczają cele indywidualne i kolektywne. W naturze ludzkiej leży pragnienie harmonii między preferowanymi celami, działaniami i wartościami przyświecającymi jednostce (Krauz-Mozer 2005). „Wartość oznacza to, co jest dobre lub złe….odnośnie do cech, stanów rzeczy, przedmiotów, działań czy osób” (Kołodziej 2007 : 7) Najważniejsze wartości polityczne w systemie demokratycznym to wolność, równość, suwerenność, tolerancja dla inności, pluralizm, konstytucjonalizm i rządy prawa.

Podobne prace

Do góry