Ocena brak

Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Upolitycznienie systemu społecznego

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

  • Życie społeczne traktujemy jako rynek, na którym ma miejsce wymiana różnego rodzaju dóbr i korzyści. Dobra te mają różnoraki charakter: materialny (sensibilia – nie wiem czy dobrze napisałam) i niematerialny (interporabilia – również nie wiem czy dobrze napisałam:P)

  • jesteśmy różni i mamy różne predyspozycje

  • nie ma sprawiedliwości społecznej

  • do usługi – wytwarzane, nabywane, ale mamy do nich różnych dostęp

  • relacje wymiany – nierówna wiedza, zasoby

  • wymiana społeczna (która podlega strukturze) – uczestniczą w niej jednostki i zbiorowości

  • celem wymiany społecznej jest uzyskanie nagród we wzajemnym świadczeniu

Do góry