Ocena brak

Socjologia polityki jako nauka interdyscyplinarna - Pojęcie socjologii polityki

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Socjologia polityki to nauka polityczna, wraz z ekonomią polityki, psychologią polityki, stosunkami politycznymi, geografią polityki tworzą nauki o polityce (nauki polityczne szczegółowe: socjologia, psychologia, ekonomia, geografia; nauki polityczne interdyscyplinarne: socjologia polityki, ekonomia polityki, geografia polityczna, nauka o państwie i prawie)

Socjologią polityki jest ta część teorii socjologicznej, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy, gdyż one właśnie stanowią istotę polityki”

Socjologię polityki ta część socjologii, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy w instytucjonalizowanych formach życia społecznego”

(J. Wiatr, Zagadnienia ogólne: przedmiot i zakres socjologii polityki)

Zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy odbywają się na różnych poziomach:

-wewnątrz społeczeństw i pomiędzy społeczeństwami czyli na poziomie makro i mikrostrukturalnym (makro władza pomiędzy państwami, płaszczyzna polityczna itp.; mikro rodzina, gruopy społeczne, grupy równieśnicze)

Podobne prace

Do góry