Ocena brak

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

 • Znaniecki analizował porównawczo biografie społeczne różnych ludzi żyjących w nowoczesnych społeczeństwach narodowych zauważył, że pewne kręgi społeczne narzucając człowiekowi w dzieciństwie i młodości określone role, wpływają pozytywnie na rozwój pewnych rodzajów dążności osobowo twórczych, hamując zaś inne. Po drugie, u ludzi, u których wpływy kręgów w młodości rozwinęły pewien rodzaj dążności osobowo twórczych, poszukują później takich kręgów i ról, w których te dążności mogą się w pełni zadowolić. Po trzecie, w jakimkolwiek kręgu znajdzie się człowiek i jakąkolwiek odgrywa rolę, w tworzeniu swej osoby społecznej objawia przeważnie dążności najbardziej rozwinięte w poprzednich uosobieniach, chyba że natrafi na przeszkody zmuszające do ich modyfikacji.

 • Człowiek socjalizmu

- Polska, po II WŚ

- na zasadzie antynomii do tych trzech typów społeczeństwa międzywojennego

- typ, który kształtowany jest na dwóch frontach jednocześnie

1.

- front walki z rodziną i społecznościami lokalnymi (front walki z grupami pierwotnymi) – tak jest kształtowany

- walka z z określonymi wzorami obyczajowymi, stylami życia, normami obyczajowymi, typami osobowościowymi związek z poprzednim systemem społeczno – politycznym

2.

- kształtowany także poprzez walkę z wzorami ideologicznymi i wzorami życia, które przenikają do Polski z krajów kapitalistycznych (dla niego są one wysoko rozwinięte) <-- negacja tego

6 cech podstawowych

 1. jest czł. świadomym – władza dba o to, przy czym świadomość ta ma być zgodna z trendami socjalizmu

 2. aktywny – interes społeczeństwa socjalistycznego jest ważniejszy niż rodzina, itp., jest najważniejszy – wytycza sfere aktywnośći

 3. rozwija się jednokierunkowo – podnoszenie własnych kompetencji na temat socjalizmu

 4. wysoce uspołeczniony – wyzbyty uprzedzeń narodowych, etnicznych, kulturowych (człowiek radziecki)

 5. ma jasno określone zasady moralne, które zgodne są z marksistowską hierarchią wartości

 6. człowiek racjonalny – wolny od fideistycznych przekonań (religijnych, wyznaniowych)

szkoła

wysokie znaczenie

- wspierana przez inne instytucje, np. harcerstwo

- odpowiedzialność za przekazywanie odpowiednich treści, kreowanie, wskazywanie na autorytety, ale też ośmieszanie innych (styl życia międzywojennego)

Przeszkody w kształtowaniu go:

 1. rodzina

 2. kościół

Polacy - dwoistość zachowań, niespójność postaw

 • różne role, postawy, związane z byciem człowiekiem partii, rodziny, obywateli

 • wiele czynnikow - symptom jego istnienia będzie trwać jeszcze długo

 • generuje występowanie niekompetencji cywilizacyjnej (będziemy się z nią borykać)

- zanikanie etosu pracy

- rabunkowy stosunek do przyrody

- lekceważący stosunek do prawa

- nieefektywność ekonomiczna

- brak dyscypliny

- zachowania pozorne

Do góry