Ocena brak

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Rozprzestrzenianie się wierzeń w masach

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

- wszystkie cywilizacje wywodzą się z małej liczby idei podstawowych, które po serii przekształceń w końcu kiełkują w duszy ludu jako wierzenia. Idee te pełnią rolę dobroczynną lub szkodliwą, ale dopiero po zejściu do duszy mas. Wtedy stają się opiniami powszechnymi czyli istotnymi czynnikami religii, rewolucji i przemian cywilizacyjnych.

- najgorsze wybryki tłumów miały bardzo często za punkt wyjścia idee otwarte i bezinteresowne, a więc tłum bywa zarówno ofiarą jak i katem.

- jedną z zasadniczych cech różniącą izolowaną jednostkę od zbiorowości, jest to, że ta pierwsza ma prawie zawsze za przewodnika swój interes osobisty, podczas gdy tłumy rzadko idą za motywami egoistycznymi, a częściej za zbiorowym i bezinteresownymi. Za wszelkim zbiorowym okrucieństwem stoi często wierzenie, idea sprawiedliwości, potrzeba moralnej satysfakcji, zapomnienie o własnym interesie, ofiara na rzecz dobra wspólnego.

- tłum może stać się okrutny, ale jest przede wszystkim altruistyczny i równie łatwo bywa pociągany ku poświęceniu się, jak ku zniszczeniu.

- tłum nie jest zdolny ani do refleksji, ani do rozumowania

- głęboki altruizm, altruizm czynów a nie słów, jest cnotą zbiorową. Tylko masy mogą wykonać jakiekolwiek dzieło leżące w powszechnym interesie, a wymagające do urzeczywistnienia minimum egoizmu a maksimum ślepego poświęcenia, wyrzeczenia i ofiary.

- mimo czynów gwałtownych, masy zawsze okazywały się zdolne do zniesienia wszystkiego. Fanatycy i tyrani wszystkich czasów bez trudów znajdowali masy gotowe na śmierć w obronie sprawy. By stać się ich panem wystarczy wywołać w masach miłość lub strach, bardziej jednak poprzez prestiż a nie siłę.

- socjaliści wierzą, że łatwo pociągną za sobą masy, ale wkrótce odkryją, że w tym środowisku znajdują się nie ich sojusznicy, lecz nieprzejednani wrogowie. U ludów mających długą przeszłość dominuje faktycznie w masach nie zmiana, lecz stałość. Ich instynkty niszczycielskie i rewolucyjne są przejściowe, zaś instynkty konserwatywne skrajnie uporczywe. Instynkty niszczycielskie mogą dać socjalizmowi chwilowe zwycięstwo, ale instynkty konserwatywne nie pozwolą mu przetrwać.

Podobne prace

Do góry