Ocena brak

Socjalizacja pierwotna, wtórna i tercjalna

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Socjalizacja pierwotnaskładowa procesu socjalizacji, polega na tym, że jednostka identyfikuje się z grupami z którymi weszła w kontakt niejako naturalnie, np. w procesie dorastania dziecko naturalnie identyfikuje się z rodziną lub grupą koleżeńską.

Socjalizacja wtórna – składowa procesu socjalizacji obejmująca proces profesjonalizacji lub etatyzacji kiedy w toku wzrastania jednostki do życia społecznego wchodzi ona do kolejnych wtórnych grup społecznych (instytucje religijne, zakłady pracy, partie polit. Itd.)

Socjalizacja tercjalna – poprzez media

Podobne prace

Do góry