Ocena brak

SOCJALIZACJA JEJ STRUKTURA I TREŚĆ

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Jednostka przychodząca na świat jako organizm biologiczny zostaje ‘wchłonięta’ przez społeczeństwo i pod wpływem kultury ulega procesom socjalizacji-czyli z istoty .biologicznej staje się istotą społ. Socjalizacja poza społeczeństwem a tym samym bez oddziaływania kultury nie byłaby możliwa .Kultura jest dla człowieka światem zastanym do którego musi wejść ucząc się wielu rzeczy i przez wiele lat. Proces socjalizacji obejmuje wpływ rodziny , rówieśników, prasy i kina.

Socjalizacja - pierwszy mechanizm wpływu kultury na życie społeczne – to ta część całkowitego wpływu środowiska która wprowadza jednostkę do udziału w życiu społ. Z istoty biologicznej człowiek staje się istotą społ.

Socjalizacja uczy :

-dyscypliny, panowania nad popędami i potrzebami,

- wpaja aspiracje czyli dążenia do tego aby osiągnąć pewne rzeczy lub cechy,

- uczy grania ról społ. ,

- daje niezbędną wiedzę , kwalifikacje zawodowe,

- prowadzi do konformizmu czyli dążenia aby zachowanie jednostki było zgodne z tym czego grupa od niej oczekuje,

- kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w zbiorowości.

Do góry