Ocena brak

Sobór w Konstancji (1414 - 1418)

Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012

Na ogół uważany przez katolików rzymskich za szesnasty sobór powszechny, zebrał się, żeby położyć kres wielkiej schizmie (1378-1417), której ostatni okres był znamienny dlatego, że panowało aż trzech papieży roszczących sobie prawo do domagania się posłuszeństwa od chrześcijan: Jan XXIII, który pod wpływem cesarza niemieckiego Zygmunta zwołał sobór i podczas jego obrad został zdjęty z urzędu; Grzegorz XII, który sam złożył rezygnację; wreszcie Benedykt XIII, który też został złożony z urzędu.

Na ich miejsce wybrano Marcina V. Sobór potępił Jana Wycliffe'a (ok. 1329-1384)1 Jana Husa(ok. 1369-1415) (por. DH 1151-1195,1201-1279; ND 807-808, 1303, 1610), a także ogłosił dogmat, że w Eucharystii cały Chrystus jest obecny pod postacią chleba i cały pod postacią wina (DH 1198-1200; ND 1506).

Zob. husyci, koncyliaryzm.

Podobne prace

Do góry