Ocena brak

Służba konsularna - Różnice między konsulem zawodowym i honorowym

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Obok konsulów zawodowych, będących urzędnikami państwa wysyłającego, mianowanymi spośród jego obywateli, w praktyce międzynarodowej występuje także instytucja konsula honorowego, powoływanego na podstawie umowy przez państwo wysyłające spośród mieszkańców – najczęściej obywateli – państwa przyjmującego. Stosunek konsula zawodowego do państwa wysyłającego ma charakter publicznoprawny, podczas gdy honorowego – prywatnoprawny. Między obu kategoriami konsulów występują dość istotne różnice.

Poza wspomnianą już sprawą obywatelstwa, dotyczą one działalności zarobkowej, wynagrodzenia oraz zakresów przywilejów i immunitetów. Konsul zawodowy pobiera stałe wynagrodzenie i nie może się oddawać innemu zajęciu zarobkowemu, natomiast konsul honorowy, wprawdzie pełni funkcję z upoważnienia państwa wysyłającego, nie otrzymuje jednak stałego uposażenia, lecz zazwyczaj przysługuje mu prawo do rekompensaty poniesionych wydatków z pobieranych opłat konsularnych.

Podobne prace

Do góry