Ocena brak

Służba konsularna

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Służba konsularna. Charakter norm regulujących stosunki konsularne. Stosunki konsularne, podobnie jak dyplomatyczne, określane są przez zespół norm prawnych umownych i zwyczajowych składających się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez normy prawa wewnętrznego. W przeciwieństwie jednak do prawa dyplomatycz­nego, w prawie konsularnym znacznie większą rolę odgrywają dwustronne normy umowne. Postanowienia dotyczące nawiązania stosunków konsularnych, funkcji czy przywilejów i immunitetów konsularnych znajdują się zarówno w specjalnych konwencjach konsularnych, jak i porozumieniach oraz traktatach handlowych, żeglugowych czy nawet politycznych.

Ustanowienie stosunków konsularnych. Następuje ono na podstawie wzajem­nego porozumienia. Zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z reguły obejmuje też zgodę na nawiązanie stosunków konsularnych.

Wykonywanie funkcji konsularnych przez misje dyplomatyczne. Funkcje konsularne są wykonywane nie tylko za pośrednictwem specjalnych placówek konsularnych, ale są również pełnione przez misje dyplomatyczne, które mają zazwyczaj specjalne wydziały konsularne. Polska posiada 37 wydziałów konsular­nych w ambasadach RP.

Podobne prace

Do góry