Ocena brak

Służba Cywilna a partie polityczne w RP

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Cała idea tworzenia i funkcjonowania służby cywilnej polega na odpartyjnieniu państwa i odizolowaniu w możliwej części funkcjonowania admin. pub. od ciągle zmieniających się w ślad za swoimi dochodzącymi do władzy partiami ludzi obsadzających partyjnie większość stanowisk publicznych. Chodzi bowiem tylko o zapewnienie udziału wysoko kwalifikowanej, bezstronnej i apolitycznej kadry urzędniczej, pracującej w admin. pub. stale.

W kwestii pełnienia pewnych funkcji lub przynależności, ustawa o s.c. nie zezwala na pełnienie funkcji w związkach zawodowych, tworzenia ani uczestniczenia w partiach politycznych, a także łącznie pracy w służbie z mandatem radnego.

Ze względu na reformy w służbach państw wysoko rozwiniętych inspirowanych przez liberalnie zorientowany ruch tzw. nowego zarządzania publicznego widoczna jest tendencja do łączenia najlepszych elementów obu modeli. Polega to przede wszystkim na zaostrzeniu kryteriów oceny pracy urzędnika i poddawaniu go okresowym sprawdzianom, znoszeniu sztywnych reguł rozwiązań płacowych, zwiększenia mobilności zatrudnienia. W większości państw u schyłku XX w. obowiązują mieszane modele służb cywilnych, adaptujące wiele metod zarządzania prywatnego, w tym personelem, na potrzeby administracji publicznej. Jednocześnie daje się zauważyć, zwłaszcza w ostatnich latach intensywną wymianę doświadczeń w tej dziedzinie. Polska zaliczana jest do grupy krajów, które zastosowały mieszany system służby cywilnej z nieznaczną przewagą rozwiązań charakterystycznych dla modelu pozycyjnego.

Podobne prace

Do góry