Ocena brak

Słupsk

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Miasto powiatowe nad Słupią, na Rów­ninie Słupskiej, 18 km od Bałtyku. 102 tys. mieszkańców.
Gród słowiański znany w X w., prawa miejskie przed 1269. Okres świetności w XIV-XVI w., kiedy Słupsk był stolicą księstwa Gryfitów. Od poł. XVII w. pod panowaniem Brandenburgii a później państwa pruskiego, w Polsce od 1945. W 1975-98 stolica województwa. 
W centrum starówki ogromny gotycki kościół p.w. NMP z 2 poł. XIV w., wie­lokrotnie przebudowywany. Trójnawowy, bazylikowy, sklepienie gwiaździste w nawie głównej i krzyżowo-żebrowe w bocznych.
Najwięcej zabytków znajduje się w pd.-wsch. części starówki. Najstarszy z nich to gotycki kościół podominikański p.w. św. Jacka z przełomu XIII i XIV w., z późno-renesansowym ołtarzem i amboną z 1602 oraz barokowymi organami i pamiątkami po ostatnich Gryfitach.
Obok kościoła, nad kanałem Młynówką, usytuowany jest Młyn Zamkowy, zbudo­wany przed 1310, wielokrotnie przebu-
dowywany. Obok mieści się muzeum etnograficzne.
Z obwarowań miejskich zachowały się trzy bramy. Najbliżej młyna — Brama Młyńska z ok. 1400, przebudowana i restaurowana w 2 poł.xIx w. Obecnie mieści się tu pracownia konserwacji zabytków. Trochę dalej, nad Słupią, dobrze zachowana Baszta Czarownic, zbud. w XV w., przebud. w XVIII na więzienie, obecnie salon wystawowy BWA. Trzecia brama, zwana Nową (w zach. części starówki), pochodzi z 2 poł. XIV w. Ok. 1 650 otrzymała barokowy hełm. Później przebudowano ją na więzienie i przędzalnię, a w XIX w. na warsztaty wojskowe. Obecnie mieści się tu Galeria Sztuki Współczesnej.
Na pd. od zamku, na skwerku stoi kaplica p.w. św. Jerzego, wzniesiona w stylu go­tyckim na pocz. XV w. Na planie ośmioboku, przykryta barokowym hełmem. Jest to jedna z trzech na Pomorzu kaplic Grobu Świętego, naśladująca świątynię jerozolimską.
Budynek Biblioteki Wojewódzkiej zbudo­wano w stylu gotyckim w XIV w. przy klasztorze norbertanek. Ciekawy jest neogotycki ratusz z 1901 r. z ogromną wieżą zegarową oraz zespół kamieniczek sece­syjnych z pocz. XX w. przy ul. Sienkiewicza.

Podobne prace

Do góry