Ocena brak

Słówka - ulice, drogi

Autor /Kajetan Dodano /11.11.2011

side street - boczna ulica Opposite - na przeciw Annoncled - oznajmić

ring road - obwodnica Next - następny Suggest - proponować

town hall - ratusz Next to - obok Interwiev - wywiad, rozmowa

local council - urząd miejski Between - między Crowd - tłum

square - plac, skwer At the end - na końcu Pour - lać

market - rynek In the midlle of - w środku Advertisment - ogłoszenie

multi-storey - wielopiętrowy On - na Disappeared - zniknąć

stadium - stadion Point toat - wskazać na Statue - pomnik

railway station - dworzec kolejowy In - w Gentle - delikatny

foot-path - kładka Walk past - obok Give a ring - zadzwonić

bridge - most On the North sine - na północy Worm - robak

traffic- ruch uliczny Go straight - iść prosto Wing - skrzydło

Return - wrócić Prime Minister - premier Unemployment - bezrobocie

To be executed - być zgładzonym Traffic lights - światła uliczne

Newspaper - gazeta Look after - opiekować się

Grumble - narzekać , gderać Enjoye - zadowolony

Demonstrate - demonstrować Seller - sprzedawać

Departament story - dom towarowy

A lot of ... dużo ( w zd. Ozn.)

Many... books, tourist dużo (rz. Policz. W zd. Pyt i przecz.)

Much sugar unemployment dużo ( rz. Niepol. W zd. Pyt i przecz)

Podobne prace

Do góry