Ocena brak

Słówka

Autor /Kajetan Dodano /11.11.2011

Though - wytrzymały Poor - biedny Rich - bogaty Voice - głos

Airport- lotnisko In ten minutes - za 10 minut Ferry - propm

Be in hurry - śpieszyć się Valleys - dolina enter - wejście

Hill - wzgórze Coral reef - rafa koralowa skill - umiejętność

Sandy - piaszczysty Famous - sławny director- reżyser

International - między naród. Kid - dziecko enjoy - lubić

Mechanic Arm - ręka Choir - chór (kłajer) Term - semestr

Lowland - nizinny Low - prawo Mail - paznokieć, gwóźć

Moderate - umiarkowany Difficult - trudny Ask - pytać

Nutmeg - gałka muszkatołowa A guinst - do ściany

Harbour - przystań, port Miss - tęsknić teenager - nastolanek

Move - przeprowadzić się A few - kilka Saucer - spodek

To be situated - być położonym so - więc Reason - powód

Near - blisko Raise - podnieść A few - kilka Fall/fell - upaść

Homesich -tęsknić za domem Notes - pieniądze, banknoty

Pass/fail - on exam zdac/oblac Kich - kopać Begin - zaczynać

Keep - trzymać Bechind - za last - ostatni Journey - podróż

Schoulder - bark, ramie, łopatka Bite - gryźć

Invent - wynaleźć Carpenter - stolarz Pile - sterta, kupa

Shop assistant - sprzedawczyni Kind - miły heat - ogrzewanie

Suitcase - walizka Turn round - obrucić się

Smile - uśmiechać się Fist - pięść Invit - zap[rrosić

Housewife - gospodyni Heard - słyszeć Settle dow - zadomowić się

mysteriously - tajemnicze okoliczności by accident - przypadek

To be different from - różnić się od. Own - posiadać mieć

Cool - świetny Elbow - łokieć Find out - dowiedzieć się

Electrictian - elektryk Pick up - podnieść

Opposite - naprzeciw Feet - stopy

I hope - spodziewam się, mam nadziehję

Pretend- udawać Tooth/teeth - ząb turn/switch - on/of - wł/wył.

Punch - pięść (uderzenie) brilliant - wspaniały

Keep hold of - mocno trzymać Schare - dzielić (mieszkac razem z kimś)

As hard as you can - jak najmoc. Potrafisz

Because of - z powodumartial arts - sztuki walki Rental shop - wypożyczalnia

pleasant surpise - przyjemna niespodzianka*- Feel lonely - czuć się samotnym

Podobne prace

Do góry