Ocena brak

Słowianie - Struktura społeczna i gospodarka

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Plemiona słowiańskie choć rozproszone utrzymywały znaczne podobieństwo języków i organizacji społecznej. Podstawową jednostką społeczną była rodzina (rodzice, synowie z żonami, dzieci, niekiedy dalsi krewni). Mieszkali i gospodarowali wspólnie. Zespoleniu rodziny sprzyjał kult przodków, a także kult duchów domowych. Bóstwa plemienne odgrywały początkowo mniejszą rolę.

Podstawą utrzymania było rolnictwo. Stosowano technikę wypalania lasu. Użytkowano dany kawałek ziemi przez kilka lat, ż do wyjałowienia. Uprawiano zboża: proso, żyto, pszenicę, jęczmień oraz jarzyny: rzepę, kapustę. Hodowano zwierzęta domowe: bydło, świnie, owce. Zbierano jagody, grzyby, łowiono ryby, polowano. Wyrabiano narzędzia i broń. Zajmowano się tkactwem. Odzież szyto z utkanych płatów lnianych lub wełnianych. Płaty lniane odgrywały we wczesnym średniowieczu rolę pieniędzy.

Podobne prace

Do góry