Ocena brak

Słowianie - Struktura polityczna

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Grupy rodzin tworzyły niekiedy wspólnotę terytorialną zwaną opolem. W okresie zagrożenia lub w czasie zajmowania nowych ziem opola łączyły się w większe organizmy plemienne. Przemiany te wiązały się z rosnącym zróżnicowaniem majątkowym. Rządził wiec plemienny, zdominowany przez możnych. Spośród nich na czas wojny wybierano wodza zwanego księciem lub wojewodą.

Takim wodzą udawało się niekiedy przedłużyć władzę na czas pokoju. Utrwalały się też więzi między sąsiadującymi ze sobą plemionami. Powstawały jednostki nazywane wielkimi plemionami, oddzielone od innych przeszkodami naturalnymi. Tworzyły one czasem drobne państewka jak państwo Wiślan lub Polan.

Podobne prace

Do góry