Ocena brak

Słowianie - Plemiona słowiańskie

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

W V/VI wieku Słowianie opanowali ziemie w dorzeczu Wisły i Warty. W czasie wędrówek ludów w I tysiącleciu naszej ery plemiona słowiańskie znacznie rozszerzyły swe siedziby, opanowując całe dorzecze Dniepru, oprócz terenów nad samym Morzem Czarnym, dorzecze górnej Wołgi, ziemie między Odrą a Łabą oraz znaczną część Półwyspu Bałkańskiego. Wtedy też doszło do podziału Słowian na 3 grupy:

- zachodnią- zaliczamy do niej plemiona polskie, pomorskie połabskie, serbołużyckie, czeskie, morawskie, słowackie

- wschodnią- plemiona ruskie

- południową- Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy

Słowianie zachodni i wschodni sąsiadowali ze sobą, natomiast grupa południowa została oddzielona przez koczownicze ludy Awarów, Bułgarów, Węgrów. Nad Bałtykiem ze Słowianami graniczyły plemiona Bałtów. Słowianie południowi zajmujący Bałkany weszli w konflikt z Bizancjum.

Podobne prace

Do góry