Ocena brak

Słowianie - Państwo Wielkomorawskie

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

W pierwszej połowie IX wieku nastąpiło zjednoczenie plemion morawskich. Stolicą był Welehrad. Około 865 roku książę Rościsław chciał przyjąć chrzest bojąc się politycznych konsekwencji ze strony Ludwika Niemieckiego przyjął chrzest od Bizancjum. Poprosił o przysłanie misjonarzy znających język słowiański. Bracia Metody i Konstanty nie tylko nauczali po słowiańsku ale i przetłumaczyli na ten język Pismo Święte i księgi liturgiczne. Nabożeństwa odprawiano w języku miejscowym. Spotkało się to z gwałtownym atakiem misjonarzy przybyłych z Niemiec.

Metody został oskarżony o herezję ale w końcu papież uznał jego rację. Po śmierci Metodego uczniowie jego zostali z Moraw Usunięci, niektórzy schronili się w Bułgarii wprowadzając tam język słowiański do liturgii. Następca Rościsława Świętopełk w końcu wieku IX zdołał znacznie rozszerzyć terytorium państwa podbijając Panonię Czechy tereny serbołużyckie, Śląsk oraz ziemie Wiślan. Na przełomie IX i X w pojawili się nad Dunajem Węgrzy. W 906 r rozbili państwo Wielkomorawskie, opanowali Panonię i Siedmiogród, podporządkowując miejscową ludność słowiańską i narzucając stopniowo swój język.

Podobne prace

Do góry