Ocena brak

Słowianie - Państwo Ruskie

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Wśród Słowian wschodnich utworzyły się dwa podstawowe ośrodki państwowe: Słowenów w Nowogrodzie Wielkim i Polan w Kijowie nad Dnieprem. Książęta Kijowscy podporządkowali sobie kolejno plemiona ruskie, zmuszając do płacenia daniny na rzecz "wielkiego księcia". Pod koniec IX w przyłączyli też do swojego państwa Nowogród. Państwo ruskie utrzymywało ożywione kontakty z Bizancjum skąd też Włodzimierz Wielki przyją chrzest w 988 r.

Podobne prace

Do góry