Ocena brak

Słowianie - Państwo czeskie

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

Upadek państwa Wielkomorawskiego, spowodował że plemiona czeskie stworzyły odrębne państwo. Objęło ono początkowo Kotlinę Czeską, a po klęsce Węgrów nad rzeką Lech również Morawy i Słowację. Władzę w nim sprawował ród Przemyślidów, a do 929 r Czechy zmuszone zostały do uznawania zwierzchnictwa królów niemieckich.

Podobne prace

Do góry