Ocena brak

Słowianie - Państwo Bułgarskie

Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011

W 680 r Bułgarzy pod wodzą Asparucha przekroczyli Dunaj i rozpoczęli budowę państwa na terenach zasiedlonych przez południowych Słowian, tocząc przez wiele lat wojny z Bizancjum. Narzucili Słowianom własną organizację państwa. Utrzymała się tam długo instytucja wielkiego chana oraz silna organizacja wojskowa złożona zarówno z samych Bułgarów jak i Słowian dostarczających wojsk pieszych. W 865 r Bułgaria przyjęła chrzest. Z czasem Bułgarzy zatracili swój własny język przejmując język Słowian.

Podobne prace

Do góry