Ocena brak

Słonik żołędziowiec

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 0,5-0,8 cm. Uderzająco długi, smukły ryjek, u samicy większy niż u samca. W środkowej Europie, również w Polsce, żyje 11 trudnych do odróżnienia gatunków.

Środowisko: dąbrowy, parki.  

Występowanie: biom lasów liściastych w Europie i w Azji.

Liczebność: pospolity, lecz o znacznych wahaniach liczebności; w północnej części środkowej Europy rzadki.

Rozród: samica wygryza długim ryjkiem mały otwór w jeszcze miękkim żołędziu i składa do niego jajo. Wraz ze wzrostem żołędzia otwór zasklepia się i przestaje być widoczny, tak że oglądając go nie sposób poznać, czy zawiera larwę. Larwa jest beznoga i ślepa.

Wyżera wnętrze dojrzałego żołędzia i wraz z nim spada na ziemię. Wówczas wygryza w łupinie otwór na zewnątrz i zagrzebuje się w pulchnej glebie, gdzie przepoczwarcza się. Poczwarka zimuje, a na wiosnę przobraża się w postać dojrzałą.

Pokarm: żołędzie; niekiedy szkodnik.

Podobne prace

Do góry