Ocena brak

Ślinianka podjęzykowa

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Ślinianka podjęzykowa (glandula sublingualis) położona jest na dnie jamy ustnej (na m. żuchwowo-gnykowym) przykryta od góry błoną śluzową; przylega bezpośrednio do trzonu żuchwy po obu stronach jej spojenia. Jest to najmniejszy gruczoł z trzech wielkich ślinianek (waży 3—5 g), wydłużony w kierunku przednio-tylnym, spłaszczony nieco w kierunku poprzecznym; długa oś gruczołu biegnie równolegle do trzonu żuchwy. Na dnie jamy ustnej wytwarza on podłużny fałd błony śluzowej (pika sublingualis) .

Ślinianka podjęzykowa składa się z małych, oddzielnych gruczołków (5—20), tzw. ślinianek podjęzykowrych mniejszych (glandulae sublin-guales minores) wyposażonych we własne przewody wydzielnicze; gruczoły mniejsze położone są bardziej bocznie i ku tyłowi od głównej części gruczołu. Gruczoł główny, ślinianka podjęzykowa większa (glandula sublingualis maior), stanowi część przednią gruczołu, bardzo zmiennej wielkości; jest ona tym większa, im mniej liczne są małe gruczoły i odwrotnie.

Budowa ślinianki podjęzykowej jest zbliżona do budowy ślinianki pod-żuchwowej. Tak samo jest to gruczoł mieszany, cewkowo-pęcherzykowy; jednak odwrotnie niż ślinianka podżuchwowa wydziela głównie śluz, w mniejszym natomiast stopniu wydzielinę surowiczą; ślinianki podjęzykowe mniejsze są prawie czysto śluzowe.

Ślinianka podjęzykowa nic ma grubszej łączno tkankowej torebki, tak jak obie poprzednie; jest ona objęta tylko luźną tkanką łączną, która łączy się z tkanką łączną otoczenia, jak również wnika do wewnątrz ślinianki między zraziki gruczołu.

Ślinianka podjęzykowa, jak wyżej wspomniano, leży w okolicy podjęzykowej na dnie jamy ustnej. Swą powierzchnią zewnętrzną przylega do trzonu żuchwy, gdzie wytwarza nieznaczne wgłębienie (fovea sublingualis). Powierzchnia wewnętrzną graniczy z dwoma mięśniami: bródkowo-jCzekowym i podłużnym języka dolnym, oddzielona od nich przewodem ślinianki pod żuchwowej i nerwem językowym, które krzyżują ją mniej lub bardziej skośnie. Dolny brzeg ślinianki spoczywa na mięśniu żuchwowo-gnykowym; brzeg górny przykryty jest błoną śluzową; on to wywołuje fałd podjęzykowy. Koniec tylny może się łączyć z wyrostkiem górnym ślinianki podżuchwowej. Koniec przedni sięga do kolca bródkowego żuchwy i w tej okolicy, do tyłu ori spojenia żuchwy, obie ślinianki, prawa i lewa, mogą się z sobą stykać.

Podobne prace

Do góry