Ocena brak

Ślimaki - Informacje Ogólne

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Ślimaki odpowiadają ogólnej charakterystyce mięczaków. Mają głowę, worek trzewiowy okryty płaszczem i muszlą. Ich cechą jest zaburzenie symetrii dwubocznej, wywołane obróceniem worka wokół osi pionowej oraz spiralnym skręceniem. Przewód pokarmowy i pnie nerwowe zostały skręcone ósemko wato. Mają także zanik prawej części zespołu narządów jamy płaszczowej.

UKŁAD ODDECHOWY I KRWIONOŚNY: U płucodysznych skrzele zanikło, rozwinęły się obficie żyły w płaszczu. Do jamy płucnej prowadzi niewielki otwór oddechowy, który zwykle jest zaciśnięty, a rozwiera się przy wdechu i wydechu. Wodne płucodyszne pobierają powietrze atmosferyczne wypełzając na powierzchnię. Poprzez wymianę gazów mogą pobierać powietrze częściej lub rzadziej.

UKŁ. NERWOWY: u większości ślimaków zwoje leżą w głowie, gdzie tworzą centrum nerwowe, pierścieniowato otaczające przełyk. Ślimaki skrzelodyszne są z reguły rozdzielnopłciowe, płucodyszne (obojnakami). Zapłodnienie jest wewnętrzne. W rozwoju stwierdza się szeroko rozwiniętą prawidłowość. U tych które składają duże jaja rozwój jest prosty, zaś z licznych małych jaj powstaje mała larwa.

M A Ł Ż E : grube wiązadło łączy obie połówki muszli. Zamyka ją skurcz. Ciało małża jest niewielkie, wewnątrz muszli i płaszcza pozostaje duża jama płaszczowa. Zwisa z niej para olbrzymich dwupłatowych skrzeli. Krążenie wody wspomagane jest urzęsieniem płaszcza, ma znaczenie odżywcze. U nasady nogi leży gruczoł wytwarzający płynną wydzielinę, za pomocą jej małż tworzy sobie nitki za pomocą których przyczepia się do podłoża. Od trybu życia zależy kształt syfonów.

UKŁ. NERWOWY: Małże tworzą trzy odrębne autonomiczne centra nerwowe, każde utworzone z pary zwojów. Jedno z nich głowowe, leży w pobliżu otworu gębowego. Para pni łączy je z drugim, nożnym , inna para pni z trzecim, trzewiowym. Płeć małżów jest obojnaka lub rozdzielnopłciowa , zapłodnienie zaś zewnętrzne.

GŁOWONOG I : postacią zewnętrzną różnią się od innych mszaków , bo ich muszla jest całkowicie obrośnięta płaszczem lub zanika zupełnie. Jama płaszczowa ma postać kieszeni. Noga przeobraziła się w ramiona, osadzone na głowie. Wszystkie mają po 8 ramion. Głowonogi poruszają się bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie potrafią za pomocą skurczu mięśni płaszcza wyrzucać wodę z jamy płaszczowej. Odrzut silnego strumienia wody daje im duży sus w przód.

UKŁ. NERWOWY: składa się ze zwykłego (przeskakuje do drugiego akwarium - krab).

UKŁ. Wymiany i transportu gazów : do wymiany służą duże skrzela , wykonują one ruchy oddechowe.

UKŁ. KRWIONOŚNY: System tętniczy jest tak rozbudowany że krew prawie nigdzie nie wylewa się do jamy ciała (praktycznie jest to ukł. zamknięty). Krew utleniona ze skrzel dostaje się dwoma przedsionkami do komory serca, skąd rozprowadzana jest po ciele. Stamtąd zabierają ją mniejsze żyły te łączą się w coraz większe, aż dwie główne żyły doprowadzają krew do skrzel.

Podobne prace

Do góry