Ocena brak

Śledziona

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Śledziona (lien s. splen) jest narządem nieparzystym, utworzonym z tkanki siateczkowatej, położonym w jamie brzusznej. Z powodu swej budowy i czynności śledziona zajmuje osobliwe stanowisko. Choć narząd ten opisywany był już w starożytności, jednak jego budowa i czynność na ogół prawie zupełnie nie były znane. Śledzionę nazywano «organon ńsus», a była ona wówczas narządem «mysterii plenum». O ile węzły chłonne włączone są do układu limfatycznego, to śledziona, częściowo o podobnej budowie, włączona jest do układu krwionośnego; na tym też przede wszystkim polega jej odrębność.

U bez kręgowców śledziona jeszcze nie występuje, natomiast widzimy ją prawie u wszystkich kręgowrców; u niższych jest ona słabo rozwinięta, osiąga natomiast stosunkowo duże rozmiary u ssaków, a zwłaszcza u człowieka. Gray (cyt. wg Sobotty, 1914) podaje, że stosunek wagi śledziony do wagi ciała wynosi u ssaków 1 : 277, u ptaków zaś 1 : 2800.

Znaczenie śledziony jest wielorakie: i. Śledziona jest magazynem krwi, który wyłącza pewną ilość ciałek krwi z krwiobiegu i dopiero przy wzmożonym zapotrzebowaniu tlenu, jak np. w czasie usilnej pracy fizycznej czy w psychicznych wzi uszeniach, znowu oddaje je do krwiobiegu. 2. Śledziona jest również narządem rozkładu niektórych ciałek krwi, zwłaszcza erytrocytów (hematoliza, erytroliza), i w tej czynności współpracuje z wątrobą. 3. Poza tym śledziona, która zawiera skupienia tkanki limfatycznej (grudki chłonne), jak każda tkanka tego rodzaju wytwarza limfocyty (limfopoeza) i oddaje je do krwi. 4. Wreszcie śledziona wytwarza pewne substancje, które wzmagają funkcję ochronną ustroju i jego odporność. Pomimo wymienionych ważnych, skomplikowanych i wielorakich czynności śledziona nie jest narządem nieodzownym do życia; może być usunięta (splenectomia) bez poważniejszych niedomagań.

Podobne prace

Do góry