Ocena brak

Śledziona

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Śledziona (lien). Przy pociąganiu żołądka nieco na prawo widoczny jest w podżebrzu lewym przedni ostry brzeg brązowo-czerwonawej śledziony. Z krzywizny żołądka większej podwójna blaszka otrzewnej, więzadło żo-łądkowo-śledzionowe (ligamentum gastrolienale) biegnie do wnęki śledziony. Wprowadzając prawą rękę ku tyłowi między przeponę a wypukłą powierzchnię przeponową śledziony wyczuwamy tylny, tępy brzeg śledziony i więzadło przepon owo-śledziono we (ligamentum phrenicolienale) biegnące od przepony do wnęki śledziony. Między obu tymi więzadłami leży odcinek torby sieciowej położony najbardziej na lewo; jest to tzw. zachyłek śledzionowy torby sieciowej (recessus lienalis bur$ae omentalis).

Wprowadzając palec do torby sieciowej przez otwór sieciowy i kierując go na lewo możemy w obrębie tego zachyłka wyczuć wnękę śledziony między obu więzadłami. Ku górze od śledziony, w łączności z więzadłem przeponowo-śledzionowym biegnie podwójna blaszka otrzewnej bezpośrednio z przepony do krzywizny żołądka większej; jest to więzadło przeponowo-żołądkowe (ligamentum phrenicogastricum). Więzadła: żołądkowo-śledzionowe, przeponowo-śledzionowe, przeponowo-żołądkowe, żołądkowo-okrężnicze i sieć większa są to części krezki grzbietowej.

Jeżeli odrzucimy sieć większą ku górze na klatkę piersiową, uwidocznimy okrężnicę poprzeczną, która stanowi odcinek jelita grubego. Pociągając okrężnicę poprzeczną do przodu i ku górze wyswobodzimy na całej przestrzeni poprzeczny fałd otrzewnej, biegnący od tylnej ściany brzucha do okrężnicy poprzecznej, zwany krezką okrężnicy poprzecznej (meso-colon transuersum). Krezka ta wraz z okrężnicą poprzeczną oddziela większą dolną część jamy otrzewnej (pars infracolica) od części górnej (pars supracolica), która zawiera żołądek, dwunastnicę, śledzionę i wielkie gruczoły przewodu pokarmowego: wątrobę i trzustkę (brzuch gruczołowy). W dolnej części jamy otrzewnej leży jelito cienkie i jelito grube (brzuch jelitowy).

Podobne prace

Do góry