Ocena brak

Śledź Suworowa

Autor /Bonifacy78 Dodano /31.01.2012

Wygląd: wysokie, śledziowate ciało pokryte drobną kolistą łuską. Wysokość ciała wynosi 22-30% całkowitej jego długości. Duże oczy o średnicy wynoszącej ponad 6% długości ciała. Krótka płetwa grzbietowa. Brak linii bocznej. Górna szczęka z dobrze wykształconym wcięciem. Żuchwa sięga aż do tylnego brzegu oka. Szczęki i lemiesz uzębione. Długość głowy wynosi 1/4 (lub nieco więcej) całkowitej długości ciała. Silne wyrostki filtracyjne w liczbie 32-68 (przeciętnie 50-55); są one półtora raza dłuższe od blaszek skrzelowych.  

Ubarwienie: grzbiet ciemnozielonkawoszary do czarniawego; niekiedy za pokrywą skrzelową ciemna plama.

Długość: 15-17, maksymalnie zaledwie do 20 cm.

Występowanie: głównie w północnych rejonach Morza Kaspijskiego w delcie Wołgi i na wschód od niej; pojedyncze okazy spotyka się również w południowej części tego morza.

Tryb życia i rozród: stada rozrodcze tego śledzia wpływają w ujście Wołgi w tym samym terminie, co ławice p. wielkookiego. Wczesną wiosną zbierają się często w duże ławice, by odbyć tarło na piaszczystych mieliznach w strefie zasolonej wody ujścia rzeki. Niektóre stada wpływają również dalej w głąb delt, jednak nie ma ciągu rozrodczego w górę biegu Wołgi. Właściwe tarło odbywa się w maju i czerwcu.

Pokarm: drobne bezkręgowce żyjące w toni wodnej; nie żywi się organizmami bentonicznymi.

Podobne prace

Do góry