Ocena brak

Śledź czarnomorski

Autor /Albin Dodano /31.01.2012

Wygląd: smukłe, śledziowate ciało okryte dużą kolistą (cykloidalną) łuską, 30-36 (przeciętnie 33-34) w rzędzie wzdłuż ciała. Brak linii bocznej. Górna szczęka z dobrze wykształconym wcięciem. Żuchwa sięga aż do tylnego brzegu oka. Obie szczęki, język, lemiesz i kości pod-niebienne uzębione. Krótkie, małe płetwy piersiowe i brzuszne. Silne wyrostki filtracyjne w liczbie 40-73 (przeciętnie 46-55); są one krótsze od blaszek skrzelowych. 

Ubarwienie: grzbiet i głowa ciemne, niebieskawo połyskujące lub czarne. Między okiem a pokrywą skrzelową ciemna plama; bardzo rzadko za pokrywą skrzelową 7-8 niewyraźnych, ciemnych plam.

Długość: 15-20, do 40 cm.

Występowanie: morza Czarne i Azowskie oraz wpadające do nich rzeki (np. Dunaj, Dniepr, Don). Z Morza Kaspijskiego znane są 2 podga-tunki o dużym znaczeniu dla wołżańskiego rybactwa - czarnogrzbietka (C. p. kessleri), która osiągając długość do 52 cm i masę do 2 kg jest największym przedstawicielem rodzaju Caspialosa, oraz ś. wołżański (C. p. volgensis).

Tryb życia i rozród: ciąg rozrodczy ś. czarnomorski rozpoczyna już w marcu i kwietniu. Często wędruje daleko w górę rzek (np. w Donie aż do 900 km). Samce pierwsze docierają na tarliska. Właściwe tarło zaczyna się pod koniec maja i trwa do lipca-sierpnia. Wędrówka narybku do morza rozpoczyna się w czerwcu i kończy w sierpniu; młode śledzie mierzą wówczas średnio 7 cm długości. Dojrzewają płciowo w 2.-3. roku życia.

Pokarm: bezkręgowce, zwłaszcza skorupiaki, i narybek.

Podobne prace

Do góry