Ocena brak

Ślaz zaniedbany

Autor /Tymon Dodano /13.01.2012

Wygląd: Roślina jednoroczna lub wieloletnia, przeważnie z płożącymi, poza tym jednak podnoszącymi się łodygami o długości 30-50 cm. Liście w zarysie okrągławe, rzadziej również sercowate lub ne-rkowate, z 3-5 zaokrąglonymi odcinkami wrębów, na brzegu ząbkowane; górne liście są najwyżej do dwu trzecich dłoniasto wcięte. Kwiaty różowe lub bladoliliowe do białawych, zebrane w pęczki w pachwinach liści; głęboko wycięte płatki korony o długości 8-10 mm są 2-3 razy dłuższe niż kielich, u nasady po obu stronach gęsto szczeciniasty, Szypułki owoców odgięte w dół, rozłupki tylko słabo zmarszczone lub gładkie, na krawędziach wyraźnie zaokrąglone.

Siedlisko: Miedze, przydroża, nasypy kolejowe, wysypiska, korony dróg i ulic, mury, nieużytki. Lubi glebę zasobną w azot i dlatego chętnie rośnie na kompostowniach, w zdzicza łych ogrodach i na polach; występuje niekiedy nawet pomiędzy kamieniami bruku. W górach dochodzi do 1900 m n.p.m.  

Rozmieszczenie: Prawie cała Europa. Gatunek w Niemczech rozpowszechniony, miejscami nawet częsty, w niektórych regionach jednak tylko na rozproszonych stanowiskach. W Po Isce bardzo pospolity na całym niżu i w niz szych piętrach Sudetów i Karpat.

Okres kwitnienia: Na ogół od czerwca do września, nierzadko jednak aż do listopada.

Zastosowanie: Młode liście i pędy zbiera się przed kwitnieniem i spożywa jako sałatkę lub jarzynę, suszone liście na herbatkę. Dzieci jedzą płaskie, jeszcze świeże owoce na suro wo. Kwiaty zbiera się tylko w suche dni; za wierają one bardzo dużo śluzu i dlatego są używane w lecznictwie.

Uwagi ogólne: Roślina znana także pod licz nymi innymi nazwami o lokalnym zasięgu.

Podobne prace

Do góry