Ocena brak

Słabe ogniwa socjalizacji, skutki zaburzenia procesu socjalizacji

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Proces socjalizacji: punktem wyjścia jest kultura, która staje się przedmiotem internalizacji w obrębie - różnic przez teoretyków ujmowanej - osobowości, a następnie ulega eksternalizacji (EKSTERNALIZACJA: przejawianie się ukształtowanych kulturowo treści osobowościowych -motywacji czy postaw - w konkretnych działaniach.) w działaniach.

Zaburzenia procesu socjalizacji mogą wystąpić z trzech powodów:

Po pierwsze, dlatego, że każda z tych agend socjalizacji (W przypadku socjalizacji początkowej są, to grupy pierwotne - rodzina, grupa rówieśnicza, wspólnota lokalna. Później szkoła, Kościół, uczelnia. W przypadku socjalizacji permanentnej -cala gama innych grup, zawodowych, terytorialnych, rekreacyjnych) może utracić skuteczność. Np.: kryzys rodziny, kryzys szkoły.

Koleino ogniwo, to osobowość socjalizowanych jednostek. Podatność na kulturowe wpływy bardzo różnicowana, podobnie jak podatność na pokusy kontrkulturowe – dewiacyjne czy przestępcze.

Kolejne ogniwo procesu socjalizacji to podejmowanie działań, które stanowią realizację ukształtowanych motywacji czy postaw. Gdy nie wytworzył się ani spontaniczny, bezreflcksyjny konformizm, ani poczucie obowiązku, decydująca staje się skuteczność systemu społecznych sankcji, zwanego czasem kontrolą społeczną. Kontrola społeczna stanowi swoista, korektę nic w pełni udanej socjalizacji. Mówiąc skrótowo:, jeśli nie udało się kogoś przekonać do postępowania kulturowo akceptowanego, to można go przynajmniej zmusić.

W okresach szybkich zmian społecznych, choć nic tylko wtedy, kultura może popadać w stan anomii, czyli dezorganizacji, chaosu, którego szczególną formą jest opisywany przez Roberta Mertona rozziew miedzy wartościami a normami mającymi służyć ich realizacji. Moc oddziaływania kultury jest oczywiście osłabiona, co więcej, anomia może skłaniać do podejmowania działań dewiacyjnych, przestępczych.

Podobne prace

Do góry