Ocena brak

Skutki zjednoczenia Niemiec

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

  • ukazanie ogromu różnicy w poziomie życia między Niemcami wschodnimi a zachodnimi,

  • rozpoczął się powolny i bardzo kosztowny proces zasypywania tych różnic, RFN wydało miliardy marek w celu podniesienia standardu życia w Niemczech wschodnich. Po tym wszystkim niektórzy Niemcy zachodni już nie byli tak gorliwymi zwolennikami zjednoczenia. Szacuje się, że do 2004r Niemcy zachodnie przekazały związkowym krajom wschodnim kwotę 1.5bilona Euro na modernizację i „dociągnięcie” do poziomu RFN.

  • Różnice w poziomie rozwoju są widoczne do dzisiaj.

  • Powstało państwo o olbrzymim potencjale i prawdopodobnie najsilniejszej gospodarce w Europie

  • Całkowita kapitulacja ZSRR, ukazanie totalnej bezsilności Układu Warszawskiego. Zjednoczenie nie odbyło się na zasadzie „równości”, lecz po prostu powiększenia RFN a zniknięcia NRD. Mogło to wyglądać jak aneksja NRD przez RFN. Przez co automatycznie przyznano się, że ustrój NRD był patologiczny i wadliwy.

  • Po obradach okrągłego stołu w Polsce i upadku muru berlińskiego nic już nie było w stanie powstrzymać rozkładu ZSRR i radzieckiego bloku wschodniego.

  • Warunkiem zjednoczenia Niemiec, było zaakceptowanie przez powiększony RFN granicy z Polską na Nysie i Odrze.

  • Tereny należące do NRD, przyłączone do RFNu praktycznie z dnia na dzień zostały przyłączone do UE ( Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ) Jednocześnie zaczęto myśleć o przyjmowanie do UE pozostały krajów postkomunistycznych.

Podobne prace

Do góry